VÝUKOVÉ APLIKACE

PRO TABLETY

VŠE | PŘEDŠKOLÁCI | ZŠ 1. STUPEŇ | ZŠ 2. STUPEŇ | VYŠŠÍ STUPNĚ |
DALŠÍ MOŽNOSTI: PODLE VĚDNÍHO OBORU | PODLE TÉMAT | PODLE POUŽITÍ | PŘIDAT APPKU |
Kamil Kopecky
Aplikace od autora:
Slepá mapa České republiky
Cena: 25 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
Procvič pravopis HD
Cena: 25 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
Počítání pro prvňáky
Cena: 25 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
Slovní druhy a jejich procvičování
Cena: 25 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
Větné rozbory - rozbor vět jednoduchých
Cena: 25 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
Základy české fonetiky a fonologie
Cena: 0 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
Tvarosloví - Podstatná jména
Cena: 25 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
Větné rozbory - Rozbory souvětí
Cena: 25 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
Větné členy a jejich určování
Cena: 25 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
Základy geometrie
Cena: 25 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
Kořeny slov
Cena: 25 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
E-Bezpečí HD
Cena: 0 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
Pravopisné opáčko
Cena: 0 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti
Procvič pády
Cena: 25 CZK
Kompatibilita:
Podrobnosti