VÝUKOVÉ APLIKACE

PRO TABLETY

VŠE | PŘEDŠKOLÁCI | ZŠ 1. STUPEŇ | ZŠ 2. STUPEŇ | VYŠŠÍ STUPNĚ |
DALŠÍ MOŽNOSTI: PODLE VĚDNÍHO OBORU | PODLE TÉMAT | PODLE POUŽITÍ | PŘIDAT APPKU |
Základy geometrie
Jazyk aplikace: čeština
Cena: 25 CZK

Dostupné:

Popis
Ovládni geometrii. Dvojrozměrné tvary a interaktivní trojrozměrná tělesa, obvod, obsah, osová úměrnost, rovnoběžky, různoběžky, úhly a nebo třeba tangramy. To vše v přehledné a intuitivní aplikaci.

Charakteristika:

Aplikace Základy geometrie nabízí tři sekce – Nauč se, Vyzkoušej si a Otestuj se. V nich uživatel nalezne rovinné geometrické útvary, prostorové geometrické útvary, osovou souměrnost, tangramy, úhloměr, poznávání tvarů, poznávání těles, určování obvodu a určování obsahu. Například u osové souměrnosti je dán trojúhelník, s jehož vrcholy se dá libovolně hýbat a aplikace ihned zobrazuje jeho osově souměrný obraz.

Vhodné pro učivo:

rovinné útvary (přímka, polopřímka, úsečka, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník, vzájemná poloha přímek v rovině), prostorové útvary (kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule), konstrukční úlohy (osová souměrnost)

Začlenění do výuky:

podpora výkladu nového učiva


Snapshoty