VÝUKOVÉ APLIKACE

PRO TABLETY

VŠE | PŘEDŠKOLÁCI | ZŠ 1. STUPEŇ | ZŠ 2. STUPEŇ | VYŠŠÍ STUPNĚ |
DALŠÍ MOŽNOSTI: PODLE VĚDNÍHO OBORU | PODLE TÉMAT | PODLE POUŽITÍ | PŘIDAT APPKU |
Matemág: Hadi
Autor: TechSophia
Jazyk aplikace: čeština
Cena: 49 CZK

Dostupné:

Popis
Matemágova cvičebnice zaměřená na didaktické prostředí hadů vznikla, aby pomáhala s rozvojem myšlení u dětí. Vychází z principů Hejného metody výuky matematiky - jedním z klíčových prvků je radost z vlastního objevování, radost z řešení. Prostředí poskytuje dětem vhled do základních aritmetických operací a číselných vztahů, zde zatím jen v oboru přirozených čísel. Hra děti připravuje především na práci s rovnicemi a neznámou. V neposlední řadě rozvíjí také kalkulativní dovednosti zábavnou formou, takže děti počítání nepociťují jako nudu. Úlohy připomínají hádanky, což v kombinaci s herním designem a interaktivním způsobem ovládání představuje skvělý způsob, jak rozvíjet své matematických schopnosti. Více o projektu Matemág naleznete na www.matemag.cz Autoři aplikace: TechSophia a H-mat Strategický partner: Nadace Karla Janečka Duhový sponzor: Erste Asset Management Zlatý sponzor: History Park Autor grafiky: Jakub Mareš Beránek Michal Berka Karel Birtová Ivana Bláhová Lucie Böhm Pavel Brozda Petr Broža Pavel Břečka Radek Buchar Jan Bureš Jan Burešová Petra Cihelka Jiří Čmejrek Petr Danišová Veronika Dederacci Dede Diatka Vojta Dobrý Vlastimil Doležel Viktor Domincová Eliska Dutková Dagmar Fanta Martin Faucon Barbora Fuks Martin Gregr Jiri Hánová Adéla Hogan Jana Honegrova Blanka Houfkova Lucia Jakubíček Miloš Janeček Petr Jarošová Hana Kajan Michal Kaletová Jitka Kamrád Roman Kerekešová Janka Klusáčková Iva Konopecký Franta Kopenec Stanislav Kosnar Petr Košátko Jan Kovačičová Ema Krčál Jan Kubínová Kateřina Kucera Eduard Kutálek Vladimír Kvasnovsky Matej Laky Jan Lauryn Ladislav Lenka Tana Linhart Jan Mališ Daniel Mansfeld Marek Märzová Kateřina Minaříková Marcela Mrva Miloš Papež Mirek Pečenka Vratislav Pelant Pavel Pfortnerová Adéla Povolný Jiří Pracny Alexandra Růžičková Blanka Rydl Jiri Ryšková Dita Sauerstrom Tomáš Sekera Jiří Schaeferovi Markéta a Martin Scherke Julia Scherke Olaf Síbrt Jaroslav Skotnica Marek Skřivánková Markéta Strádal Vít Suk Marek Suk Radovan Sustacek Filip Szeles Marek Šimek Adam Štětina Pavel Talaš Libor PJ Tkačík Tomáš Trunkát Daniel Vaňková Lenka Wachtarczyk David Waraus Denis Zelenka David Zemánek Radim Žibřid Petr Díky patří i dalším z více jak 600 přispěvatelů, kteří projekt finančně podpořili.

Snapshoty