VÝUKOVÉ APLIKACE

PRO TABLETY

VŠE | PŘEDŠKOLÁCI | ZŠ 1. STUPEŇ | ZŠ 2. STUPEŇ | VYŠŠÍ STUPNĚ |
DALŠÍ MOŽNOSTI: PODLE VĚDNÍHO OBORU | PODLE TÉMAT | PODLE POUŽITÍ | PŘIDAT APPKU |
Písmenka
Jazyk aplikace: čeština
Cena: 49 CZK

Dostupné:

Popis
Písmenka jsme připravili pro žáky a studenty škol. Vytvořili jsme program k procvičování a opakování učiva 2. - 5. ročníku v Českém jazyce. Obsahující učivo, které se probírá na základní škole, ale může dobře posloužit každému, kdo si chce zopakovat pravopis. Navazuje na obsah učebnic základních škol. S pomocí Písmenek lze procvičovat základní pravopisné jevy. Formou doplňování písmenek do slovních spojení lze procvičit jazykové jevy a upevnit znalosti získané studiem. Na tuto formu učení jsou žáci zvyklí. Stejným způsobem pracují v hodinách českého jazyka v učebnicích a sešitech. Pomocí programu Písmenka pro iPad je procvičování pro žáky zajímavé a užitečné. Program Písmenka slouží ke studiu a procvičování. Je určený zvídavým žákům, cílevědomým učitelům a rodičům, kterým záleží na tom, aby jejich děti ovládaly český pravopis.

Snapshoty