VÝUKOVÉ APLIKACE

PRO TABLETY

VŠE | PŘEDŠKOLÁCI | ZŠ 1. STUPEŇ | ZŠ 2. STUPEŇ | VYŠŠÍ STUPNĚ |
DALŠÍ MOŽNOSTI: PODLE VĚDNÍHO OBORU | PODLE TÉMAT | PODLE POUŽITÍ | PŘIDAT APPKU |
FyzikAR 7
Autor: VR_MUSASHI
Jazyk aplikace: čeština
Cena: 0 CZK

Dostupné:

Popis
Aplikace nad rámec digitálního obsahu nabízí sérii tisknutelných učebně-pracovních listů formátu A5. Vytištěné listy následně slouží jako spouštěče animací, které názorně ukazují a vysvětlují konkrétní fyzikální zákony a jevy. FyzikAR 7 je součástí metodické inspirace `Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony`. Můžete ji volně zapojit do výuky, doplnit o vlastní aktivity nebo její části používat jako názorné, opěrné body. Díky této aplikaci a pracovním listům se žáci seznamují s fyzikálními tématy prostřednictvím augmentované (rozšířené) reality - zábavnou a hravou formou. Celkem 47 animací doplněných o texty, otázky a úkoly pracuje s příklady z reálného života. Žáci jsou tak vedeni k praktickému zamyšlení a snažšímu zapamatování probírané látky. Mimo to je aplikace s pracovními listy koncipována tak, aby rozvíjela digitální gramotnost a kreativitu. Vlastnoručně vyplněné pracovní listy s rozpracovanými příklady mohou studentům nadále sloužit jako učební pomůcka. Jak aplikaci používat? 1. Nejprve vytiskněte pracovní listy a rozdejte je mezi žáky. A to po částech nebo najednou. 2. Spusťte aplikaci a zapojte se do objevování "skrytého" obsahu výuky. 3. Nechte žáky vyplnit pracovní listy - dokreslit obrázky, odpovědět na otázky a mezi sebou diskutovat. Užitečné tipy: - pro dobrou funkci AR nesmí být pracovní listy pomačkané - listy by se neměly vybarvovat příliš výraznými fixy - pokud se `augmentovaná` informace nezobrazí na poprvé, odkloňte kameru jinam a zase zpět na grafiku - animaci lze zastavit, či se o látce dozvědět více přetáhnutím posuvníku `více info` - po zhlédnutí animace se probíraná látka uloží do sekce `nasbírané vědomosti`. V ní je možno si látku připomenout Učebnice FyzikAR 7 vznikla ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Společností pro kreativitu ve vzdělávání a umělecko-technologickým studiem VR_MUSASHI.

Snapshoty