VÝUKOVÉ APLIKACE

PRO TABLETY

VŠE | PŘEDŠKOLÁCI | ZŠ 1. STUPEŇ | ZŠ 2. STUPEŇ | VYŠŠÍ STUPNĚ |
DALŠÍ MOŽNOSTI: PODLE VĚDNÍHO OBORU | PODLE TÉMAT | PODLE POUŽITÍ | PŘIDAT APPKU |
Česká gramatika
Autor: Holucent
Jazyk aplikace: čeština
Cena: 0 CZK

Dostupné:

Popis
Aplikace Česká gramatika je tu pro všechny, kteří si chtějí procvičit český pravopis Hodí se nejen pro žáky základních škol, studenty středních škol a gymnázií, ale i pro dospělé, kteří by si chtěli zopakovat, co už zapomněli.

Můžete si vybrat z velkého množství testů, přehledně seřazených do několika okruhů. Převážná většina z nich je kompletně zdarma. Výsledky testů jsou oznámkované a zaznamenané, takže si následně můžete ověřit, kde jste udělali chyby. V současnosti tato aplikace, kterou neustále rozšiřujeme a zdokonalujeme, zahrnuje následující okruhy:

-vyjmenovaná slova
-spodoba
-tvrdé a měkké souhlásky
-y/i v koncovkách slov 
-y/i v převzatých slovech
-psaní ú/ů, ě/je
-předpony s- a z-, přípony ní/nní,ný/nný, zdvojené hlásky
-shoda přísudku s podmětem (koncovky -i, -y a -a)
-slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména, číslovky, zájmena, slovesa)
-větné členy (podmět a přísudek)
-věty a souvětí
-psaní čárek

Pomocí aplikace se rychle zorientujete v české gramatice, připravíte se do školy, k maturitě i k přijímačkám na střední a vysoké školy. A hlavně budete psát bez chyb. S naší aplikací nemusí být čeština vůbec složitá.


Snapshoty