VÝUKOVÉ APLIKACE

PRO TABLETY

VŠE | PŘEDŠKOLÁCI | ZŠ 1. STUPEŇ | ZŠ 2. STUPEŇ | VYŠŠÍ STUPNĚ |
DALŠÍ MOŽNOSTI: PODLE VĚDNÍHO OBORU | PODLE TÉMAT | PODLE POUŽITÍ | PŘIDAT APPKU |
Český jazyk - pravopis
Jazyk aplikace: čeština
Cena: 89 CZK

Dostupné:

Popis
Program nabízí 18 témat pro procvičení češtiny. 
Nejdříve se začíná se základy. To znamená procvičování psaní Ů a Ú, pravidla pro psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách. 
Dále následují testy pro procvičování vyjmenovaných slov, psaní koncovek u podstatných a přídavných jmen, psaní předložek S/Z, párové souhlásky, predpony S/Z a cvičení, kde se testuje shoda přísudku s podmětem (včetně několikanásobného podmětu). Každý si může zkusit krátký diktát, kde pro každou frázi (nebo větu) vybírá správnou volbu.
Některé / základní verze jsou zdarma, poté se dokupují položky.

Snapshoty