VÝUKOVÉ APLIKACE

PRO TABLETY

VŠE | PŘEDŠKOLÁCI | ZŠ 1. STUPEŇ | ZŠ 2. STUPEŇ | VYŠŠÍ STUPNĚ |
DALŠÍ MOŽNOSTI: PODLE VĚDNÍHO OBORU | PODLE TÉMAT | PODLE POUŽITÍ | PŘIDAT APPKU |
Photomath
Jazyk aplikace: čeština
Cena: 0 CZK

Dostupné:

Popis

Charakteristika:

Aplikace, která vypočte fotoaparátem (mobilu, tabletu) naskenovaný matematický problém. Kromě výsledku ukáže detailní postup, krok za krokem. Poradí si s následujícími matematickými okruhy – jednoduché číselné operace, operace se zlomky, desetinnými čísly, mocninami a odmocninami, komplexními čísly. Řeší rovnice, nerovnice i systémy rovnic (lineární, kvadratická, exponenciální, logaritmická, racionální, goniometrická, s absolutní hodnotou). Sestrojí grafy funkcí (lineární, kvadratická, exponenciální, logaritmická, racionální, goniometrická, s absolutní hodnotou), zjednoduší a rozloží výrazy, řeší i problémy diferenciálního a integrálního počtu.

Vhodné pro učivo:

celá čísla, desetinná čísla, zlomky, mocniny a odmocniny, výrazy, rovnice, funkce

Začlenění do výuky:

procvičování, kontrola samostatné práce


Simply point your camera toward a math problem and Photomath will magically show the result with a detailed step-by-step instructions. Photomath provides: • Camera calculator • Handwriting recognition • Step-by-step instructions • Smart calculator • Graphs (NEW) Photomath supports arithmetics, integers, fractions, decimal numbers, roots, algebraic expressions, linear equations/inequalities, quadratic equations/inequalities, absolute equations/inequalities, systems of equations, logarithms, trigonometry, exponential and logarithmic functions, derivatives and integrals.

Snapshoty