VÝUKOVÉ APLIKACE

PRO TABLETY

VŠE | PŘEDŠKOLÁCI | ZŠ 1. STUPEŇ | ZŠ 2. STUPEŇ | VYŠŠÍ STUPNĚ |
DALŠÍ MOŽNOSTI: PODLE VĚDNÍHO OBORU | PODLE TÉMAT | PODLE POUŽITÍ | PŘIDAT APPKU |
Vizuální čtení
Jazyk aplikace: čeština
Cena: 79 CZK

Dostupné:

Popis
Jedná se o aplikaci vyvinutou především pro potřeby speciálních pedagogů, která je určena:
"PRIMÁRNÍ POUŽITÍ
- VÝUKA ČTENÍ BEZ VYSVĚTLOVÁNÍ ŽÁKOVI/KLIENTOVI
- ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ
- ROZVOJ SLUCHOVÉ DIFERENCIACE
- ROZVOJ VERBÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ROZŠIROVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
- LOGOPEDICKÁ POMŮCKA A LOGOPEDICKÁ REHABILITACE POÚRAZOVÝCH STAVŮ
- POMŮCKA PŘI TERAPII DYSFÁZIE/AFÁZIE

Cílové diagnózy - dětský klienti:
> pervazivní vývojová porucha
> porucha autistického spektra
> sluchové postižení
> specifické poruchy učení
> dysfázie, dyslexie
> afázie - po zranění mozku 
> narušená komunikační schopnost obecně
> dětská mozková obrna
> mentální retardace
> lehká mozková dysfunkce
> Aspergerův syndrom
> Downův syndrom
> ADD, ADHD"

Ale je vhodná na procvičení jazykových schopností - předčtenářských schopností i u dětí intaktních.

Snapshoty